Prva slika slidera
Druga slika slidera

services main content

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili ukljanjanja većine mikroorganizama.

Tijekom provođenja mjera dezinfekcije dozvoljeno je koristiti tehniku primjene, odnosno način...

Pošaljite upit

Dezinsekcija

Dezinsekcija je zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti,...

DEZINSEKCIJA: zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s...

Pošaljite upit

Deratizacija

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca / štakora, miševa i mišolikih glodavaca.

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih...

Pošaljite upit